Regulamin

REGULAMIN PENSJONATU „GRYF”

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 1. Goście korzystający z usług pensjonatu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do zaleceń pracowników obiektu. Dokonanie rezerwacji oraz wpłata zadatku równoznaczne są z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacją.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 3. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierane są w dniu przyjazdu lub w dniu następnym. Prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku. W celu zameldowania Goście zobowiązani są do okazania w Recepcji dowodu osobistego.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  1. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  2. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
  3. które podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyły regulamin naszego Pensjonatu wyrządzając szkodę w mieniu, na osobie Gościa, pracowników, osób przebywających albo też w inny sposób zakłócił spokój lub funkcjonowanie Pensjonatu GRYF.
 5. W pensjonacie obowiązuje doba hotelowa od godz. 17.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
 6. W przypadku opóźnienia przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu, nie zwraca się należności za utracone świadczenia. Po dokonaniu rezerwacji zadatek nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przyjazdu.
 7. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości w naszym pensjonacie.
 8. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.
 9. Właściciel pensjonatu nie ponosi również odpowiedzialności za pozostawione na parkingu pojazdy oraz ich zawartość.
 10. Prosimy o każdorazowe zamykanie drzwi przy opuszczaniu pokoju. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z jego winy. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy. Prosimy o zgłoszenie usterek, które zauważą Państwo przy zajęciu pokoju.
 11. Drobne przedmioty wyposażenia pokoju należy pozostawić w składzie oraz ilości niezmienionych (szklanki, kieliszki, karta rabatowa, parawan, krzesełko itp.). Naczyń w pokoju nie należy mieszać z kuchennymi.
 12. W przypadku zgubienia kluczy lub karty rabatowej, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100,00 złotych.
 13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, lub innych urządzeń nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych. Nie wolno również owijać lub zakrywać punktów oświetleniowych tkaniną lub papierem.
 14. W obiekcie zabronione jest:
  1. zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgodykierownictwa,
  2. zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących naszymi klientami ) na terenie pensjonatu bez zgody kierownictwa,
  3. zachowanie gości i osób korzystających z usług pensjonatu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.,
  4. zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
 15. W budynkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 16. Nie należy naklejać haczyków, naklejek oraz przestawiać mebli.
 17. Na terenie Pensjonatu GRYF zabrania się mycia samochodów i rowerów.
 18. Możliwość przechowywania rowerów na terenie obiektu możliwa jest po wcześniejszym ustaleniu w momencie rezerwacji i dostępności miejsc w danym terminie.
 19. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 7.00.
 20. Z basenu można korzystać tylko do godziny 22:00.
 21. Bilard, piłkarzyki oraz tenis stołowy są do dyspozycji gości do godziny 22:00.
 22. Rodzice są zobowiązani do sprawowania ciągłej opieki nad małoletnimi dziećmi, szczególnie na terenie basenu oraz placu zabaw. Prosimy o niewprowadzanie wózków do pokoi.
 23. Ze względu na bezpieczeństwo przy basenie należy zachowywać się w sposób rozważny (obowiązuje zakaz skoków do wody) oraz nie wrzucać kamieni ani innych przedmiotów do wody. Ponadto przed wejściem do budynku należy się osuszyć.
 24. W kuchniach obowiązuje zakaz przechowywania i smażenia ryb. Prosimy o smażenie ryb na zewnątrz, na grillu.
 25. Żywność przechowywaną w kuchni należy podpisać.
 26. Przekazanie i zdanie pokoju następuje w obecności personelu Pensjonatu.
 27. Prosimy o pozostawienie zwierząt w domu. Z przykrością informujemy, że nie przyjmujemy zwierząt.
 28. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Pensjonatu GRYF bez zwrotów kosztów.
 29. Ze względów organizacyjnych, prosimy o wpisanie numeru rejestracyjnego swojego pojazdu na formularzu zgłoszeniowym.